Certifikati o licenci

Pridobili smo licence za varovanje ljudi in premoženja, za varovanje javnih prireditev v gostinskih lokalih, javnih zbiranj ter za izvajanje sistemov tehničnega varovanja.