Varovanje dogodkov

Zagotavljanje reda na shodih oziroma javnih prireditvah, v gostinskih lokalih in drugih dogodkih.

Red na shodu oziroma na prireditvi in v gostinskih lokalih zagotavljamo skladno z Zakonom o javnih zbiranjih, Pravilnikom za izvajanje zakona o javnih zbiranjih ter z Zakonom o zasebnem varovanju. 

Po potrebi izdelamo načrt varovanja javne prireditve.

Ocena stopnje tveganja

Ocena stopnje tveganja, ki upošteva naravo javne prireditve, strukturo in število možnih udeležencev, čas in trajanje prireditve ter potrebe in tveganja prireditvenega prostora, zajema:

 • podatke o zavezancu,
 • opis objekta in območja,
 • oceno stanja na področju varnosti,
 • oceno pričakovanih in nepričakovanih dogodkov,
 • splošno oceno o stopnji tveganja.

Načrt fizilnega varovanja

Načrt fizičnega varovanja zajema:

 • opis varovanega območja in objekta,
 • načrt ali skica varovanega območja in objekta,
 • opis in skice fizičnega in tehničnega varovanja varovanega objekta in območja,
 • organizacija službe varovanja,
 • načrt uporabe zvez,
 • ukrepi in postopki službe varovanja,
 • sodelovanje s policijo, regijskim centrom za obveščanje, gasilci, reševalno službo in drugimi pristojnimi službami.

Rival varovanje d.o.o.

Stopite v stik
Cesta krških žrtev 137
8270 Krško
07 488 23 70
07 488 23 71
041 650 303
dolenjska-rival@siol.net
rival-varovanje.si

Uradni podatki

Rival varovanje d.o.o.
Cesta krških žrtev 137
8270 Krško
ID za DDV: SI34796142
IBAN: SI56 0298 0025 7532 347 (NLB d.d.)