aaaaaaVarovanje dogodkov

Varovanje dogodkov

Zagotavljanje reda na shodih oziroma javnih prireditvah, v gostinskih lokalih in drugih dogodkih.

Nazaj

Red na shodu oziroma na prireditvi in v gostinskih lokalih zagotavljamo skladno z Zakonom o javnih zbiranjih, Pravilnikom za izvajanje zakona o javnih zbiranjih ter z Zakonom o zasebnem varovanju. 

Po potrebi izdelamo načrt varovanja javne prireditve.

Ocena stopnje tveganja

Ocena stopnje tveganja, ki upošteva naravo javne prireditve, strukturo in število možnih udeležencev, čas in trajanje prireditve ter potrebe in tveganja prireditvenega prostora, zajema:

 • podatke o zavezancu,
 • opis objekta in območja,
 • oceno stanja na področju varnosti,
 • oceno pričakovanih in nepričakovanih dogodkov,
 • splošno oceno o stopnji tveganja.

Načrt fizilnega varovanja

Načrt fizičnega varovanja zajema:

 • opis varovanega območja in objekta,
 • načrt ali skica varovanega območja in objekta,
 • opis in skice fizičnega in tehničnega varovanja varovanega objekta in območja,
 • organizacija službe varovanja,
 • načrt uporabe zvez,
 • ukrepi in postopki službe varovanja,
 • sodelovanje s policijo, regijskim centrom za obveščanje, gasilci, reševalno službo in drugimi pristojnimi službami.

Uradni podatki

Stopite v stik

Rival varovanje

Modri

Cert ID: 0066/00069

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Rival varovanje d.o.o.
Matična številka: 3424413000