Naše reference

Naše podjetje si je s svojim kakovostnim delom utrdilo položaj na trgu, reference smo si pridobili s sodelovanjem z našimi poslovnimi partnerji, ki so v središču naše pozornosti. Dobro sodelujemo s podjetji z vseh področji, ki jih pokrivamo z našim poslovanjem  – področje tehničnega varovanja, varovanja prireditev, varnostnih sistemov in osebnega varovanja.

Nekaj naših največjih poslovnih partnerjev

 • Nuklearna elektrarna Krško 
 • GEN energija d.o.o.,  
 • Krško SOP International, d.o.o., 
 • PE Vrbina, Krško 
 • Kostak d.d.,  Krško 
 • Avotoline d.o.o,. Krško 
 • UJP Krško 
 • AJPES Krško Sklad za financiranje razgradnje NEK, Krško 
 • SL-inženiring Boršt d.o.o., Enota Leskovec 
 • Handte-Ost d.o.o. Ljubljana, Enota Krško 
 • TA-Regulator d.o.o., Brežice 
 • Pako d.o.o. Dobova 
 • KOP Brežice d.d. 
 • Občina Brežice 
 • OŠ M. Rostoharja Krško 
 • OŠ Podbočje 
 • OŠ Kostanjevica na Krki 
 • OŠ Bizeljsko 
 • VDC Leskovec 
 • VDC Krško 
 • VDC Sevnica 
 • VDC Brežice 
 • Odvetniške pisarne

Uradni podatki

Stopite v stik

Rival varovanje

Modri

Cert ID: 0066/00069

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Rival varovanje d.o.o.
Matična številka: 3424413000