Naše storitve

Nudimo celostne storitve s področja zagotavljanja varnosti, od varovanja oseb in premoženja, montaže in vzdrževanja tehničnih rešitev varovanja ter varovanja javnih prireditev in zbiranj.

Varovanje ljudi in premoženja

Tehnično varovanje

Varovanje dogodkov