Varovanje ljudi in premoženja

Fizično varovanje oseb, receptorska služba, obhodi in intervencije.

Varovanje ljudi in premoženja zajema fizično varovanje in receptorsko službo, intervencijsko ter obhodno varnostno službo.

Fizično varovanje in receptorska služba

Intervencijska služba

Obhodna varnostna služba