Protipožarni sistem

V poplavi nove tehnologije so požarne obhodne službe še pred kratkim nepogrešljivih varnostnikov skoraj v celoti prevzeli veliko bolj učinkoviti in dolgoročno cenejši protipožarni sistemi. Namenjeni so preventivi, zmanjševanju materialne škode in tudi žrtev. Sistem namreč zaznava in opozarja na nastanek požara in tako preprečuje večjo škodo in žrtve.

Protipožarni sistemi dogodke preko različnih komunikacijskih zvez javijo v varnostno-nadzorni center, ta pa obvesti dežurnega interventa, ki tudi ukrepa.

Sestavni deli protipožarnega sistema so: alarmna centrala, tipkovnice, javljalnik požara, javljalnik dima, zvočna sirena