Protivlomni sistem

Protivlomni sistem uporabljamo za preprečevanje in zaznavanje vlomov oziroma prisotnost oziroma vstop nepooblaščenih oseb v varovane prostore.

Naprava za protivlomno varovanje z obvestilom preko različnih komunikacijskih zvez obvesti varnostno-nadzorni center o nastalem dogodku, ta pa intervencijsko ekipo, ki ukrepa.

Sestavni deli protivlomnega sistema so: alarmna centrala, tipkovnice, javljalniki za zaznavo vlomilcev, javljalnik požara, javljalnik plina, javljalnik vode, javljalnik razlitja stekla, javljalnik vibracij, magnetno stikalo, zvočna sirena