Video nadzorni sistem

Video nadzorni sistem nam omogoča nadzorovanje zasebne posesti, ljudi (zaposlenih, obiskovalcev), našega premoženja, itd.

Pri video nadzornem sistemu se vsi dogodki, ki se odvijajo okoli varovanega objekta, evidentirajo preko snemalne naprave.

Sestavni deli video nadzornega sistema so: kamera, ohišje, nosilec, reflektor (v primeru slabo osvetljenega prostora), snemalnik za evidentiranje dogodkov.