Fizično varovanje in receptorska služba

Fizično varovanje in receptorska služba se izvajata v raznih gospodarskih, trgovskih in poslovnih objektih. Naloge varnostnih služb so predvsem opozarjanje in preventivno delovanje, da se karseda učinkovito prepreči poškodovanje oziroma uničenje ali protipravno odtujevanje premoženja.

Za vsak posamezen varovan objekt in območje izdelamo varnostni načrt, ki vključuje:

  • opis varovanega območja, objekta, ljudi in premoženja,
  • načrt ali skica varovanega objekta in območja,
  • opis in skice fizičnega in tehničnega varovanja objekta in območja,
  • organizacija službe varovanja,
  • načrt za uporabo zvez,
  • ukrepi in postopki službe varovanja,
  • ukrepi in postopki službe varovanja ob naravnih in drugih nesrečah, izrednem stanju, krizi in vojni,
  • načrtovani ukrepi za preverjanje vseh postopkov in ukrepov fizičnega in tehničnega varovanja,
  • opredeljeno tehnično varovanje po območjih,
  • sodelovanje s Policijo, regijskim centrom za obveščanje, gasilci, reševalno službo in drugimi pristojnimi službami.

Rival varovanje d.o.o.

Stopite v stik
Cesta krških žrtev 137
8270 Krško
07 488 23 70
07 488 23 71
041 650 303
dolenjska-rival@siol.net
rival-varovanje.si

Uradni podatki

Rival varovanje d.o.o.
Cesta krških žrtev 137
8270 Krško
ID za DDV: SI34796142
IBAN: SI56 0298 0025 7532 347 (NLB d.d.)