Intervencijska služba

za varovanje stanovanjskih hiš, zasebne posesti, gospodarskih, trgovinskih ali poslovnih objektov (vlom, požar, video nadzor)

Nazaj

Za vodenje in nadzor intervencijskih skupin varnostnikov ter za spremljanje stanja in sprejemanje alarmnih signalov z objektov, ki jih tehnično varujemo, skrbi stalni varnostno nadzorni center RIVAL-VTS, d.o.o, Ob železnici 18, 1000 Ljubljana in deluje skladno s predpisi neprekinjeno 24 ur dnevno, s katerim ima Dolenjska Rival d.o.o. sklenjeno pogodbo.

Intervencijsko varovanje zajema:

  • neprekinjen 24 urni sprejem signala alarma na VNC,
  • stalno pripravljenost in takojšnje posredovanje intervencijskih skupin ob sprožitvi alarma,
  • neprekinjeno 24 urno računalniško spremljanje stanja na varovanih objektih,
  • izdelavo varnostnih poročil in ugotovitev ob varnostnih dogodkih,
  • nepretrgano skrb za varnost objekta in ugodno varnostno situacijo na objektu,
  • usposobitev oseb, ki bodo upravljale z alarmnim sistemom na objektu naročnika.

Intervencijske skupine so profesionalne in usposobljene za hitro intervencijo in urejanje varnostne situacije na objektu, kjer je sprožen alarmni signal in je potrebna intervencija. Varnostniki so usposobljeni za gašenje požarov, naša operativna vozila pa so opremljena s predpisanim kompletom za gašenje.

Uradni podatki

Stopite v stik

Rival varovanje

Modri

Cert ID: 0066/00069

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Rival varovanje d.o.o.
Matična številka: 3424413000