Obhodna varnostna služba

Obhod varnostne službe je poleg pregledovanja objektov namenjen tudi občasni prisotnosti varnostnika na določenih mestih, ki so varnostno bolj ogrožena (možen dostop v območje, skladišča, nevarne snovi, računalniški centri, razvoj, konstrukcija, pisarne uprave, blagajna…) in je možnost storitve kaznivih dejanj večja.

Zunanji pregled zajema opazovanje in pregledovanje možnih dostopov in vstopov v objekt, poškodb in drugih sprememb na objektu.

Pregled objekta opravimo natančno in sistematično. Izdelan imamo načrt obhodne službe z varnostno pomembnimi točkami posameznega objekta ter naloge varnostnika.